O autorze
HR Manager w firmie Smart MBC, certyfikowany Konsultant Thomas International. Na co dzień zajmuje się wykonywaniem analiz psychometrycznych metodą Thomas International, które wykorzystuje do rekrutacji pracowników średniego i wyższego szczebla oraz planowania ich rozwoju.

Manager – stanowisko (nie)zbędne?

Przychodzi pracownik do managera i… oczekuje, że ten, niczym za dotknięciem magicznej różdżki rozwieje wszystkie jego wątpliwości i poda mu na tacy gotowe rozwiązanie problemu.

Sytuacja wygląda dość znajomo? Wielu leaderów zespołu zapewne niejednokrotnie spotkało się z podobnym traktowaniem ze strony swoich współpracowników i choć przedstawiony przykład jest nieco przerysowany, tego typu zachowania nie są rzadkością. Skąd wynika tak mylne postrzeganie roli managera i czym właściwie powinien się on zajmować?

Wraz z dynamicznym rozwojem gospodarczym i zmianami w sposobie zarządzania zasobami ludzkimi ewolucji uległo również stanowisko kierownika zespołu. Dotychczas pełniący funkcję nadzorcy i kontrolera, teraz musiał dostosować się do nowych warunków, które wymagały od niego nabycia zupełnie innych kompetencji. Z osoby rządzącej przekształcił się on w swoistego przywódcę, na którym spoczywa o wiele większa odpowiedzialność, niż tylko dbanie o efektywne osiąganie zamierzonych celów.

Choć słowo „manager” na dobre zadomowiło się w języku polskim i coraz chętniej wykorzystywane jest przez firmy, trudno jednoznacznie zdefiniować to stanowisko. Od współczesnego managera oczekuje się bowiem, iż będzie on zdolny do wcielania się w szereg różnych ról, w zależności od tego w jakiej sytuacji się znajduje i z jakim zespołem przyjdzie mu pracować. To on w dużej mierze odpowiedzialny jest za obmyślanie strategii, realizację celów oraz rozdysponowywanie zadań poszczególnym pracownikom.


Pełni funkcję łącznika między różnymi podmiotami, podejmuje kluczowe dla zespołu decyzje i monitoruje przebieg prac. Równocześnie jednak musi posiadać wysoko rozwinięte zdolności mentorskie i psychologiczne umożliwiające mu koncentrację na indywidualnych potrzebach każdego pracownika i stymulowanie go do właściwego wykonywania powierzonych zadań przy jednoczesnym osiąganiu celów organizacji.

Ta dwoista natura managera, który zarazem ma rządzić i wspierać rozwój pracowników, często prowadzi do tego, iż pozostali członkowie zespołu mylnie odczytują jego rolę. Traktując go, jako osobę stojącą ponad innymi, czują wobec niego respekt i instynktownie oczekują, że będzie on wydawał jasno sprecyzowane polecenia oraz rozwiązywał wszystkie problemy. Nic bardziej mylnego. Współczesny manager dawno przestał być tym nieomylnym kimś, który wie absolutnie wszystko i skupia się głównie na wydawaniu rozkazów. Jego funkcja coraz częściej sprowadza się do szeroko rozumianego coachingu, w którym osiąganie zamierzonych celów jest równie ważne, co budowanie świadomego, zmotywowanego i zdolnego do indywidualnego myślenia zespołu.

Manager, jako coach obserwuje poczynania grupy, dokonuje analizy jej pracy i wyciąga wnioski. Zamiast przedstawiać je jednak pracownikom, stara się ich naprowadzać na odpowiednie rozwiązania tak, aby ostatecznie doszli do nich sami i byli w pełni świadomi popełnionych dotychczas błędów. W tym celu nie serwuje im trafnych odpowiedzi, a poprzez zadawanie pytań stymuluje do myślenia i poszukiwania różnych dróg służących do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Dzięki temu pracownicy nie otrzymują gotowej wiedzy, którą mogą bezrefleksyjnie wykorzystać, a samodzielnie dochodzą do tego, jak powinni postępować, by ich praca przynosiła lepsze efekty. Manager w taki sposób pomaga pracownikowi w wydobywaniu tkwiącego w nim potencjału, zmusza go do kreatywnego i samodzielnego myślenia, a przede wszystkim wzmacnia jego pewność siebie oraz uczy go wyrażania własnych opinii.

Choć nadal spotkać można pewne komplikacje w prawidłowym rozumieniu roli, jaką pełni manager, sami liderzy coraz lepiej wywiązują się z powierzonych im zadań i zdają sobie sprawę z tego, jakie obszary wymagają ich szczególnej uwagi. Według ankietowanych raportu „Zarządzanie po polsku” jednym z największych wyzwań, z którym mierzyć musi się przywódca, jest zarządzanie nieefektywnymi pracownikami. Zwracają oni również uwagę na istotną rolę, jaką pełni umiejętne budowanie trwałego zaangażowania wśród członków zespołu. Wskazuje to w pewien sposób na istotne przesunięcie priorytetów, jakimi kierują się współcześni managerowie, dla których zgrany, kreatywny i zmobilizowany team stanowi niezbędny fundament do osiągnięcia celu.Źródła:
https://static.pb.pl/atta/2827-zarzadzanie-po-polsku.pdf
http://www.ark-doradztwo.pl
http://guides.wsj.com

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...