O autorze
HR Manager w firmie Smart MBC, certyfikowany Konsultant Thomas International. Na co dzień zajmuje się wykonywaniem analiz psychometrycznych metodą Thomas International, które wykorzystuje do rekrutacji pracowników średniego i wyższego szczebla oraz planowania ich rozwoju.

Zadania podczas procesu rekrutacyjnego

Rozmowy kwalifikacyjne to nie tylko seria pytań dotyczących doświadczenia i wykształcenia. Dzisiaj rekruterzy idą o krok dalej. Kandydaci podczas rozmowy mierzą się z rozwiązywaniem praktycznych testów i zadań oceniających wymagane umiejętności.

Zadania z jakimi możemy się spotkać podczas procesu rekrutacyjnego mogą mieć wieloraką formę. Najczęściej są to ćwiczenia symulacyjne czy case study. Ich celem jest zanalizowanie kompetencji kandydata oraz stylu pracy. Dzięki nim rekruter ocenia stopień dopasowania potencjalnego przyszłego pracownika do stanowiska, jakie ma zajmować.

Niektóre z tych zadań i ćwiczeń mogą być wykorzystywane praktycznie na wszystkich stanowiskach pracy. Począwszy od stanowisk niskiego szczebla, na stanowiskach managerskich kończąc. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu różnych metod rekrutacyjnych. Pozwala to na zbadanie zarówno kompetencji miękkich, jak i ścisłej wiedzy technicznej.

Warto dodać, że każde z tych zadań ma symulować warunki maksymalnie zbliżone do tych, jakie odpowiadają realnej, codziennej pracy. Na podstawie rozwiązanych zadań rekruter ocenia umiejętności poradzenia sobie z analogiczną sytuacją w pracy zawodowej.

Zadania sprawdzające wiedzę
Zakres wiedzy, jaki będzie analizowany zwykle zależy od obszaru, którym zajmuje się dana firma. Dotyczy to przede wszystkim informacji branżowych i specyfiki pracy. Mogą to być zadania matematyczno-finansowe, badające zdolności analityczne lub przygotowanie tekstu reklamowego czy notatki prasowej. W każdym z nich oczekiwana jest od kandydata wiedza merytoryczna, a także umiejętność skupienia się i analizy danych. Uwadze rekrutera nie umkną też zdolności radzenia sobie ze stresem.


Przykład zadania: Przygotuj harmonogram promocji produktów sklepu w ujęciu rocznym. Uwzględnij w nim wszystkie okazje, jakie mogą wpłynąć na zwiększenie sprzedaży w sklepie oraz czas rozpoczęcia i zakończenia kampanii reklamowych w stosunku do każdego z wydarzeń.

Case study
Czyli tzw. analiza przypadku. Kandydat musi zmierzyć się z rzeczywistym problemem, jaki miał miejsce lub może okazać się prawdopodobny w firmie na danym stanowisku. Jego zadaniem jest zaproponowanie konkretnych rozwiązań, mających na celu usprawnianie pracy albo zapobieganie kłopotom. Warto dodać, że nie istnieje jedno poprawne rozwiązanie. Kandydat może wykazać się pomysłowością i podejść do rozwiązania problemu w nietuzinkowy sposób. Podjęte ryzyko poparte logicznymi argumentami może przyczynić się do zdobycia kolejnego plusa u rekrutera. W tym przypadku ocenia się umiejętności wyciągania poprawnych wniosków oraz zdolność do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Przykład zadnia: Firma zamierza podpisać nową umowę z operatorem logistycznym. Ważna jest dla nas terminowość dostaw, bezpieczeństwo oraz cena. Otrzymaliśmy 4 oferty od różnych operatorów – przeanalizuj je i wybierz twoim zdaniem najkorzystniejszą. Umotywuj swój wybór.

Zadania badające kreatywność
Tego typu ćwiczenia mają na celu sprawdzenie, jak dużą liczbę pomysłów i rozwiązań kandydat jest w stanie wygenerować w krótkim czasie. Dobrze, kiedy będą one innowacyjne, zwracające uwagę. Dzięki nim pokażemy, że posiadamy informacje na temat branży i wiemy, w jaki sposób planować pracę, a nawet podejmować ryzyko. Takie zadania mogą mieć zastosowanie w branży reklamowej, gdzie kandydat zostanie poproszony o stworzenie chwytliwego sloganu czy ciekawego rozwiązania graficznego. Warto w takich sytuacjach zrezygnować na chwilę z autocenzury i dać upust swojej kreatywności. Niekiedy bywa tak, że najbardziej szalone i na pierwszy rzut oka niemożliwe do zrealizowania pomysły są najlepsze.

Przykład zadania: Zaproponuj minimum 5 haseł reklamowych dla naszego nowego produktu „woda źródlana Pijawica”.

Symulacja z aktorami
Polega na odegraniu pewnej scenki, inspirowanej realnymi sytuacjami. Zwykle rekruter wciela się w postać klienta lub członka zespołu, a zadaniem kandydata jest poprowadzenie z nim rozmowy. Powinien to zrobić w sposób pozwalający osiągnąć określony na początku zadania cel. Może to dotyczyć m.in sprzedania danej usługi czy rozmowy dyscyplinującej. Oceniany w tym momencie jest styl komunikacji oraz efektywność przekazu. Zadań tego typu z pewnością można się spodziewać ubiegając się o stanowiska wymagające kontaktu z ludźmi czy stricte handlowych.

Zadania wyzwalające w kandydatach kreatywność lub sprawdzające ich wiedzę w praktyce są dobrym sposobem na wsparcie weryfikacji kompetencji zawartych w CV czy liście motywacyjnym. Niekiedy bywa tak, że kandydaci nie wspominają o umiejętnościach, jakie posiadają i niektóre zdolności odkrywane są właśnie za pomocą zadań rekrutacyjnych. Warto jest dać szansę na to, by móc się wykazać i dać poznać od zupełnie innej strony.

Więcej przykładów testów wykorzystywanych w rekrutacji znajdziesz tutaj

źródło:
weblog.infopraca.pl
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...